NOTA, LATIHAN TOPIKAL, UJIAN DAN PEPERIKSAAN

Ahad, 4 November 2012

MORFOLOGI

Morfologi adalah cabang linguistik yang mengidentifikasi satuan-satu dasar bahasa. Morfologi mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap golongan dan erti kata. Atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa morfologi mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta fungsi perubahan-perubahan bentuk kata itu, baik fungsi gramatik maupun fungsi semantik. (http://id.wikipedia.org/wiki/linguistik). 
Di sini, cikgu memuatnaik slideshares berkaitan dengan morfologi.Baca dan faham untuk pengetahuan bersama.
        
                
                              Morfologi from Watak Bulat

1 ulasan: